رییس سازمان بازرسی کشور:باید به مدیران اجازه ریسک داده شود / کاغذ بازی مانع اقتصاد مقاومتی شده است

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه كاغذبازی یكی از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت: به مدیران اجازه ریسك داده شود و اگر مدیری اجازه ریسك نداشته و نتواند ریسك ادامه مطلب ←